Det er totalt regulert inn 141 tomter i hyttefeltet. I første byggetrinn er det tenkt å bygge ut ca 40 tomter.

Det er tatt hensyn til de landskapsmessige og topografiske forhold plassering av hytter i terrenget. det er bra med trær og vegetasjon i området som skal skånes best mulig ved utbygging.

Hyttene
Tillatt bruksareal for nybygg er T-BRA = 200m². Der plassen tillater det kan tomten bebygges med inntil 3 bygg, der frittstående bod kan ha maks størrelse på BRA 15m², frittstående garasje/anneks kan ha en maks størrelse på BRA 50m².

Bygninger skal gis harmonisk og enhetlig stil for hele området. Tilpassning til stedlig byggeskikk må ivaretas for det enkelte bygg.

Hyttene skal plasseres slik at de ikke unødig hindrer utsikt, gir sjenerende innsyn til andre hytter, eller virker forstyrrende i området.

Det vil bli muligheter for å legge fiberkabel som innebærer tv, telefon og internett.

Friluftsområder
Det er planlagt friluftsområder øst og vest for hytteområdene. I tillegg er områdene rundt Sigtjenn og Sollitjenna tenkt til friluftsformål.

 

 

 

TOMTENE

Hvor finner jeg Solliheia

Solliheia Hyttegrend ligger i Tørdal i Drangedal kommune i Telemark.

Med 50 minutters kjøring fra E – 18 og litt i overkant av en times kjøring fra Grenland ligger hyttefeltet idyllisk til.

Følg riksvei 38 gjennom Drangedal til du kommer til Bø i Tørdal. Når du kommer til Bø tar du av til venstre ved Joker butikken og kjører 5 km på grusvei mot Kleppe. Ta så av veien etter 5 km og kjør bakken opp til Solliheia Hyttegrend.

Vann, avløp og renovasjon

Vann og avløp
Alle hyttene skal tilrettelegges for vann og gråvannutslipp. Plan for vann og avløp godkjennes av Drangedal kommune. I første omgang blir det vannpost ute.

Renovasjon
Det vil bli satt opp egen sorteringsbu for avfall nede ved Bø i Tørdal. For mer informasjon om hytterenovasjon se her.

REGULERINGSPLAN

Kart over reguleringsområdet finner du her.

Beskrivelse av reguleringsplanen finner du her.

SE utsIKten

HVA VENTER DU PÅ?